نسخه شنیداری تفسیر المیزان (گویا) به کتابخانه پایگاه اکسیر اضافه گردید!
بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت نيمه شعبان

با موضوع " مروري بر مناجات شعبانيه" با شرح و تفسير آقاي رحيمي

پخش به مناسبت نيمه شعبان دانلود

☘️☘️☘️
موضوع صحبت : "مروري بر مناجات شعبانيه."