بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

شرح دعای عرفه

به مناسبت روز عرفه فایل صوتی که حاوی شرحی مختصر بر دعا به همراه قرائت دعا است خدمتتان ارائه می گردد.

پخش شرح دعای عرفه دانلود