بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت عید غدیر ۱۳۹۷

☘️☘️☘️
با موضوع "نگاهي به نامه٣١ نهج البلاغه : وصيتنامه اخلاقي اميرالمومنين به امام حسن (ع)"

به همراه مدح خواني در انتها توسط ايشان

پخش به مناسبت عید غدیر ۱۳۹۷ دانلود