بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

شرح مناجات خمسه عشر

به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۷پخش جلسه اول دانلود
چند نکته درباره مناجات


پخش جلسه دوم دانلود
مناجات اول، مناجات تائبین
بحثی درباره خصوصیات توبه


پخش جلسه سوم دانلود
شرح مناجات تائبین


پخش جلسه چهارم دانلود
شرح مناجات شاکین
در این مناجات شریف امام سجاد علیه السلام از شر نفس، شیطان و قلب سخت و سیاه به حق تعالی شکایت می کنند


پخش جلسه پنجم دانلود
ادامه شرح مناجات شاکین
شکایت از شیطان اغواگر


پخش جلسه ششم دانلود
در این بخش از مناجات شاکین امام سجاد علیه السلام از قلب قساوت گرفته و چشم جامد به خداوند شکایت می کنند


پخش جلسه هفتم دانلود
شرح مناجات خائفین
بیان مقدمه ای در خوف وبیان علت خوف و دلایل سوء عاقبت


پخش جلسه هشتم دانلود
ادامه شرح مناجات خائفین
بیان دلایل سوء عاقبت


پخش جلسه نهم دانلود
شرح مناجات راجین
مناجات امیدواران
شرح و توضیح معنای رجاء


پخش جلسه دهم دانلود
شرح مناجات راغبین


پخش جلسه یازدهم دانلود
ادامه شرح مناجات راغبین


پخش جلسه دوزدهم دانلود
شرح مناجات شاکرین
شرح و توضیحی درباره معنای شکر


پخش جلسه سیزدهم دانلود
ادامه شرح مناجات شاکرین


پخش جلسه چهاردهم دانلود
شرح مناجات مطیعین


پخش جلسه پانزدهم دانلود
شرح مناجات مریدین یا مناجات خداخواهان


پخش جلسه شانزدهم دانلود
شرح مناجات محبین


پخش جلسه هفدهم دانلود
ادامه شرح مناجات محبین


پخش جلسه هجدهم دانلود
شرح مناجات متوسلین


پخش جلسه نوزدهم دانلود
شرح مناجات مفتقرین


پخش جلسه بیستم دانلود
شرح مناجات عارفین


پخش جلسه بیست و یکم دانلود
شرح مناجات ذاکرین


پخش جلسه بیست و دوم دانلود
ادامه شرح مناجات ذاکرین


پخش جلسه بیست و سوم دانلود
شرح مناجات معتصمین


پخش جلسه بیست و چهارم دانلود
ادامه شرح مناجات معتصمین


پخش جلسه بیست و پنجم دانلود
شرح مناجات زاهدین


پخش جلسه بیست و ششم دانلود
جمع بندی مباحث قبل