بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ایام محرم سال ۱۳۹۷

مروري بر زيارت جامعه كبيره

پخش جلسه اول دانلود
🏴 بيان جايگاه اهل بيت و حقايق زيارت


پخش جلسه دوم دانلود
🏴 شرح ٦ صفت از صفات اهل بیت
“اهل بیت نبوت،موضع رسالت، محل رفت و آمد ملائکه، معدن رحمت، خازنان علم، انتهای حلم"


پخش جلسه سوم دانلود
🏴 شرح ١١ صفت از صفات ديگر اهل بیت


پخش جلسه چهارم دانلود
🏴 شرح ١٠ صفت دیگر از صفات اهل بیت
"امامان هدایت، چراغ تاریکی ها، علمها و نشانهای هدایت، توصیفی از تقوا از زبان امیر المومنین، صاحبان عقل کامل، پناهگاه و حجت خدا بر همگان و..."


پخش جلسه پنجم دانلود
🏴 شرح ٧ صفت دیگر از صفات انسان کامل
"محل حلول معرفت الهی،مسکن برکت الهی، معدن حکمت، حافظان سر الهی،حاملان کتاب خدا،اوصیای نبی خدا و ذریه رسول خدا"


پخش جلسه ششم دانلود
🏴 دعوت کنندگان به خدا،راهنمایان به رضای خدا، بیان نمونه ای از دعوت به رضای خدا از زبان امام حسن (ع)،استقرار یافتگان در امر خدا،التامین فی محبة الله، بحث محبت


پخش جلسه هفتم دانلود
🏴 المخلصین فی توحید الله، شرح معنای توحید و شرک و بیان مقام اخلاص در توحید، ظاهر کنندگان امر و نهی الهی، هرگز در قول از خداوند سبقت نمیگیرند و به امر خدا عمل می کنند


پخش جلسه هشتم دانلود
آخرين جلسه زيارت جامعه كبيره
🏴 امامان دعوت کننده و راهبران هدایت کننده،کریم ترین والیان،دفع کنندگان بلایای ظاهری و باطنی،اهل ذکر،بحثی از ذکر


پخش جلسه نهم، روز تاسوعا دانلود
🏴 موضوع سخنراني در ٣ بخش به ترتيب:
١. تاثیر اعمال انسانها بر حوادث عالم و سنتتهای الهی ابتلاء
٢. استدراج و املاء و عذاب
٣. نقش تقوی در برطرف شدن مشکلات


پخش جلسه دهم، روز عاشورا دانلود
🏴 موضوع سخنراني در ٣ بخش به ترتيب:
١. عمل به قانون الهي موجب سعادت بشر
٢. امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای قانون الهي
٣. شرح معنای امر به معروف و نهی از منکر