بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹٨

مروري بر زيارت جامعه كبيره

پخش جلسه اول دانلود
تعريف انسان
انسان محصول کارخانه علم و عمل است و محصول نهایی و میوه درخت علم و عمل، ادراک است و در نتیجه محصول زندگی انسان، ادراک است.


پخش جلسه دوم دانلود
بیان شواهدی از روایات و ادعیه بر این که محصول تمامی اعتقادات و اعمال انسان، ادراک است.


پخش جلسه سوم دانلود
تعریف انسان کامل
انسان کامل صاحب تمامی اسماء خداست.


پخش جلسه چهارم دانلود
راه رسیدن به مقام انسان کامل، محبت است.


پخش جلسه پنجم دانلود
ولایت الهی محصول تقوای استمراری است.


پخش جلسه ششم دانلود
سبقت گرفتن در وادی علم و عمل، انسان را برای دریافت جذبه الهی آماده می کند..


پخش جلسه هفتم دانلود
اولین قدم سیر انسان، فنای در افعال الهی است.


پخش جلسه هشتم دانلود
بیان خصوصیات بندگان مخلص.


پخش جلسه نهم دانلود
فنا، موهبتی دیگر در حق بندگان مخلَص.
طاعت،راه رسیدن به فنا.


پخش جلسه دهم دانلود
فنای در ذات و رسیدن به حق تعالی، پایان سیر.


پخش جلسه یازدهم دانلود
ورود به زیارت جامعه و شرح معنای الائمة الراشدون المهدیون.


پخش جلسه دوازدهم دانلود
شرح معنای عصمت، کرامت، قرب، تقوی و صدق.


پخش جلسه سیزدهم دانلود
شرح معنای اطاعت از حق تعالی و آثار اطاعت، قیام کامل به اجرای اوامر الهی و عمل به اراده حق تعالی ، دست یافتن به کرامت الهی و شرح و بیان این حقیقت که خداوند به چه دلیل اهل بیت عصمت و طهارت را برگزید.


پخش جلسه چهاردهم دانلود
بیان این حقیقت که اهل بیت صاحبان غیب و اسرار الهي اند. شرح معنای عزت و این که عزت در دست خداست و مومن همواره عزیز است.


پخش جلسه پانزدهم دانلود
اهل بیت صاحبان قرآن اند و توسط نوری از جانب خدا برگزیده شده اند و توسط روح از ناحیه او تقویت گردیده اند. در این فراز از زیارت جامعه معنای برهان، نور و روح شرح داده می شود.


پخش جلسه شانزدهم دانلود
اهل بیت عصمت و طهارت "خلیفه خدا و حجت خدا بر خلق، حافظان سر الهی و خزانه علم حق تعالی هستند".
در ادامه به بیان صفات انصار الله و شرح معنای حكمت پرداخته خواهد شد.


پخش جلسه هفدهم دانلود
اهل بیت تشریح کننده "وحي الهی و ارکان توحید و شاهدان اعمالند".
شرح این معنا که شهادت بر اعمال، یک مقام است.


پخش جلسه هجدهم دانلود
اهل بیت پرچم های هدایت بشرند و خداوند آنان را از "لغزشها، فتنه ها و آلودگی ها"حفظ کرده است.
در ادامه گفته خواهد شد كه همگان به آزمایشهای گوناگون مبتلایند و راه نجات از لغزش در آزمونهای زندگی، "معرفت حق تعالی و تمسک به قرآن" است.


پخش جلسه نوزدهم دانلود
آثار عظیم شمردن حق تعالی.
و در ادامه به بحث ذکر و بیان حقیقت آن پرداخته خواهد شد.


پخش جلسه بیستم دانلود
نمونه ای از اذکار اهل بیت عصمت و طهارت.
در ادامه توضيح و شرح معنای عهدی که خدا با انسان بسته است.


پخش جلسه بیست و یکم دانلود
ادامه سخن درباره میثاقی که خدا با انسان بسته.
بیان نحوه زندگی جاهل به مقام پروردگار.
آثار طاعت حق تعالی
در انتها بیانی از آیت الله امجد درباره تفکر


پخش جلسه بیست و دوم دانلود
شرح معنای نصیحت و شرایط تاثیر گذاری نصیحت.
شرح معنای حکمت و موعظه و شرایط تاثیر موعظه.
بیان نمونه ای از مواعظ اهل بیت عصمت و طهارت.
بیانی از آیت الله امجد درباره حکمت .


پخش جلسه بیست و سوم دانلود
کسب رضای حق تعالی
اصلاح تنها توسط کسانی انجام میشود که از خویشتن و هوای نفس خود گدشته باشند و قصدی جز رضایت حق تعالی نداشته باشند.


پخش جلسه بیست و چهارم دانلود
توجه به مالکیت حق تعالی، صبر بر مصیبات را برای انسان آسان می کند.
بیانی از ایت الله امجد در پرداختن به خویشتن و اعراض از دنیا.


پخش جلسه بیست و پنجم دانلود
توصیف نماز و بیان اهمیت آن
بیانی از آیت الله امجد درباره نماز.


پخش جلسه بیست و ششم دانلود
شرح معنای زکات و بیان آثار آن
سخنی از آیت الله امجد درباره قرآن.


پخش جلسه بیست و هفتم دانلود
امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت این دواصل.


پخش شب قدر دانلود
موضوع سخنراني در شب قدر: "تفكر"
صحبت شده در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان ١٣٩٨( به همراه روضه خواني و احيا توسط ايشان)


پخش شب قدر دانلود
موضوع سخنراني در شب قدر: "بیان ارزش تفکر و ماهیت تفکر"
صحبت شده در شب بیست و یکم ماه مبارك رمضان ١٣٩٨( به همراه روضه خواني و احيا توسط ايشان)


پخش شب قدر دانلود
موضوع سخنراني در شب قدر: "کیفیت تغییر حال در اثر تفکر"
صحبت شده در شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان ١٣٩٨( به همراه روضه خواني و احيا توسط ايشان)