بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ایام آخر ماه صفر سال ۱۳۹۷

با موضوع قلب بيماري ها و معالجه آن

پخش جلسه اول دانلود
بیان اهمیت تهذیب اخلاق و بیانات پیشوایان دین درباره حسن خلق و سوء خلق


پخش جلسه دوم دانلود
تعریف حسن خلق و بیان صفات رسول خدا


پخش جلسه سوم دانلود
پاسخ به این سوال که "آیا تربیت امکان پذیر است؟"


پخش جلسه چهارم دانلود


پخش جلسه پنجم دانلود
هدف نهایی اخلاق، کندن حب دنیا از قلب و جایگزینی حب الله


پخش جلسه ششم دانلود


پخش جلسه هفتم دانلود


پخش جلسه هشتم دانلود


پخش جلسه نهم دانلود


پخش جلسه دهم دانلود


پخش جلسه یازدهم دانلود