بسم الله الرحمن الرحیم

شرح تفسیر المیزان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره حمد

دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

دریافت تمامی جلسات در یک فایل (54.2 MB)


پخش جلسه ۱ دانلود
مقدمه: مسلک تفسیری المیزان - شیوه های تفسیر- روح معنا


پخش جلسه ۲ دانلود
بسم الله - غرض سوره - حمد - مالکیت حق تعالی


پخش جلسه ۳ دانلود
بحث فلسفی - ایاک نعبد و ایاک نستعین


پخش جلسه ۴ دانلود
بحث صراط مستقیم - خصوصیات صراط


پخش جلسه ۵ دانلود
بحث هدایت - حب و شکر