بسم الله الرحمن الرحیم

درس گفتارهای نهج البلاغه

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سال ۱۳۹۸

پخش جلسه اول دانلود


پخش جلسه دوم دانلود


پخش جلسه سوم دانلود