شرح رساله توحیدیه علامه طباطبایی

توسط استاد محمد حسین رحیمی


سال ۱۳۹۶

وسایط الهی

در چهارمین رساله، سخن درباره موجوداتی است که واسطه فیض هستند میان حق تعالی و عالم ماده. این رساله با اثبات عوالم چهارگانه هستی (عالم لاهوت، عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت)، آغاز می گردد، و با بحث پیرامون حجاب ها، قلم، لوح، عرش، کرسی، آسمان ها و زمین، فرشتگان و شیاطین ادامه می یابد.


مجموعه ی "رساله توحیدیه" از جمله آثار بی بدیل علاّمه طباطبایی محسوب می شود که قبل از نوشتن تفسیر المیزان..... ادامه مطلبپخش جلسه ۲۵ دانلود


پخش جلسه ۲۶ دانلود


پخش جلسه ۲۷ دانلود


پخش جلسه ۲۸ دانلود


پخش جلسه ۲۹ دانلود


پخش جلسه ۳۰ دانلود
مفهوم عرش و كرسي پروردگار


پخش جلسه ۳۱ دانلود
لوح و قلم


پخش جلسه ۳۲ دانلود


پخش جلسه ۳۳ دانلود


پخش جلسه ۳۴ دانلود
ملائكه و موضوع وحي


پخش جلسه ۳۵ دانلود
ملائكه و جايگاه و مقام انسان كامل


پخش جلسه ۳۶ دانلود
شيطان از نگاه علامه طباطبايي


پخش جلسه ۳۷ دانلود
ادامه بحث شيطان از نگاه علامه طباطبايي