سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

مروری بر دعای ابوحمزه ثمالی

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

1
/