سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

شرح دعای عرفه

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت روز عرفه فایل صوتی که حاوی شرحی مختصر بر دعا به همراه قرائت دعا است خدمتتان ارائه می گردد.

شرح دعای عرفه

1
/