سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

شرح مناجات خمسه عشر

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت ایام رمضان ۱۳۹۷

جلسه اول

چند نکته درباره مناجات

جلسه دوم

مناجات اول، مناجات تائبین
بحثی درباره خصوصیات توبه

جلسه سوم

شرح مناجات تائبین

جلسه چهارم

شرح مناجات شاکین
در این مناجات شریف امام سجاد علیه السلام از شر نفس، شیطان و قلب سخت و سیاه به حق تعالی شکایت می کنند

جلسه پنجم

ادامه شرح مناجات شاکین
شکایت از شیطان اغواگر

جلسه ششم

در این بخش از مناجات شاکین امام سجاد علیه السلام از قلب قساوت گرفته و چشم جامد به خداوند شکایت می کنند

جلسه هفتم

شرح مناجات خائفین
بیان مقدمه ای در خوف وبیان علت خوف و دلایل سوء عاقبت

جلسه هشتم

ادامه شرح مناجات خائفین
بیان دلایل سوء عاقبت

جلسه نهم

شرح مناجات راجین
مناجات امیدواران
شرح و توضیح معنای رجاء

جلسه دهم

شرح مناجات راغبین

جلسه یازدهم

ادامه شرح مناجات راغبین

جلسه دوزدهم

شرح مناجات شاکرین
شرح و توضیحی درباره معنای شکر

جلسه سیزدهم

ادامه شرح مناجات شاکرین

جلسه چهاردهم

شرح مناجات مطیعین

جلسه پانزدهم

شرح مناجات مریدین یا مناجات خداخواهان

جلسه شانزدهم

شرح مناجات محبین

جلسه هفدهم

ادامه شرح مناجات محبین

جلسه هجدهم

شرح مناجات متوسلین

جلسه نوزدهم

شرح مناجات مفتقرین

جلسه بیستم

شرح مناجات عارفین

جلسه بیست و یکم

شرح مناجات ذاکرین

جلسه بیست و دوم

ادامه شرح مناجات ذاکرین

جلسه بیست و سوم

شرح مناجات معتصمین

جلسه بیست و چهارم

ادامه شرح مناجات معتصمین

جلسه بیست و پنجم

شرح مناجات زاهدین

جلسه بیست و ششم

جمع بندی مباحث قبل
1
/