۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

دریافت تمامی جلسات (حدود 700MB)

طلیعه

فهرست

سوره ٢, آیات ١۸۳ - ١۸۵

سوره ٢, آیه ١۸٦

سوره ٢, آیه ١۸۷

سوره ٢, آیه ١۸۸

سوره ٢, آیه ١۸۹

سوره ٢, آیات ١۹۰ - ١۹۵

سوره ٢, آیات ١۹٦ - ٢۰۳

سوره ٢, آیات ٢۰٤ - ٢۰۷

سوره ٢, آیات ٢۰۸ - ٢١۰

سوره ٢, آیات ٢١١ - ٢١٢

سوره ٢, آیه ٢١۳

سوره ٢, آیه ٢١٤

سوره ٢, آیه ٢١۵

سوره ٢, آیات ٢١٦ - ٢١۸

سوره ٢, آیات ٢١۹ - ٢٢۰

سوره ٢, آیه ٢٢١

سوره ٢, آیات ٢٢٢ - ٢٢۳

سوره ٢, آیات ٢٢٤ - ٢٢۷

سوره ٢, آیات ٢٢۸ - ٢٤٢

سوره ٢, آیه ٢٤۳

سوره ٢, آیات ٢٤٤ - ٢۵٢

سوره ٢, آیات ٢۵۳ - ٢۵٤

سوره ٢, آیه ٢۵۵

سوره ٢, آیات ٢۵٦ - ٢۵۷

سوره ٢, آیات ٢۵۸ - ٢٦۰

سوره ٢, آیات ٢٦١ - ٢۷٤

سوره ٢, آیات ٢۷۵ - ٢۸١

سوره ٢, آیات ٢۸٢ - ٢۸۳

سوره ٢, آیه ٢۸٤

سوره ٢, آیات ٢۸۵ - ٢۸٦

1
/