سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

دریافت تمامی جلسات (حدود 700MB)

طلیعه

فهرست

سوره ۳, آیات ١٢١ - ١٢۹

سوره ۳, آیات ١۳۰ - ١۳۸

سوره ۳, آیات ١۳۹ - ١٤۸

سوره ۳, آیات ١٤۹ - ١۵۵

سوره ۳, آیات ١۵٦ - ١٦٤

سوره ۳, آیات ١٦۵ - ١۷١

سوره ۳, آیات ١۷٢ - ١۷۵

سوره ۳, آیات ١۷٦ - ١۸۰

سوره ۳, آیات ١۸١ - ١۸۹

سوره ۳, آیات ١۹۰ - ١۹۹

سوره ۳, آیه ٢۰۰

سوره ٤, آیه ١

سوره ٤, آیات ٢ - ٦

سوره ٤, آیات ۷ - ١۰

سوره ٤, آیات ١١ - ١٤

سوره ٤, آیات ١۵ - ١٦

سوره ٤, آیات ١۷ - ١۸

سوره ٤, آیات ١۹ - ٢٢

سوره ٤, آیات ٢۳ - ٢۸

سوره ٤, آیات ٢۹ - ۳۰

سوره ٤, آیه ۳١

سوره ٤, آیات ۳٢ - ۳۵

سوره ٤, آیات ۳٦ - ٤٢

سوره ٤, آیه ٤۳

سوره ٤, آیات ٤٤ - ۵۸

سوره ٤, آیات ۵۹ - ۷۰

سوره ٤, آیات ۷١ - ۷٦

1
/