۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

دریافت تمامی جلسات (حدود 700MB)

طلیعه

فهرست

سوره ٤, آیات ۷۷ - ۸۰

سوره ٤, آیات ۸١ - ۸٤

سوره ٤, آیات ۸۵ - ۹١

سوره ٤, آیات ۹٢ - ۹٤

سوره ٤, آیات ۹۵ - ١۰۰

سوره ٤, آیات ١۰١ - ١۰٤

سوره ٤, آیات ١۰۵ - ١٢٦

سوره ٤, آیات ١٢۷ - ١۳٤

سوره ٤, آیه ١۳۵

سوره ٤, آیات ١۳٦ - ١٤۷

سوره ٤, آیات ١٤۸ - ١٤۹

سوره ٤, آیات ١۵۰ - ١۵٢

سوره ٤, آیات ١۵۳ - ١٦۹

سوره ٤, آیات ١۷۰ - ١۷۵

سوره ٤, آیه ١۷٦

سوره ۵, آیات ١ - ۳

سوره ۵, آیات ٤ - ۵

سوره ۵, آیات ٦ - ۷

سوره ۵, آیات ۸ - ١٤

سوره ۵, آیات ١۵ - ١۹

سوره ۵, آیات ٢۰ - ٢٦

سوره ۵, آیات ٢۷ - ۳٢

سوره ۵, آیات ۳۳ - ٤۰

سوره ۵, آیات ٤١ - ۵۰

سوره ۵, آیات ۵١ - ۵٤

1
/