سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

دریافت تمامی جلسات (حدود 700MB)

طلیعه

فهرست

سوره ۷, آیات ١ - ۹

سوره ۷, آیات ١۰ - ٢۵

سوره ۷, آیات ٢٦ - ۳٦

سوره ۷, آیات ۳۷ - ۵۳

سوره ۷, آیات ۵٤ - ۵۸

سوره ۷, آیات ۵۹ - ٦٤

سوره ۷, آیات ٦۵ - ۷٢

سوره ۷, آیات ۷۳ - ۷۹

سوره ۷, آیات ۸۰ - ۸٤

سوره ۷, آیات ۸۵ - ۹۳

سوره ۷, آیات ۹٤ - ١۰٢

سوره ۷, آیات ١۰۳ - ١٢٦

سوره ۷, آیات ١٢۷ - ١۳۷

سوره ۷, آیات ١۳۸ - ١۵٤

سوره ۷, آیات ١۵۵ - ١٦۰

سوره ۷, آیات ١٦١ - ١۷١

سوره ۷, آیات ١۷٢ - ١۷٤

سوره ۷, آیات ١۷۵ - ١۷۹

سوره ۷, آیات ١۸۰ - ١۸٦

سوره ۷, آیات ١۸۷ - ١۸۸

سوره ۷, آیات ١۸۹ - ١۹۸

سوره ۷, آیات ١۹۹ - ٢۰٦

1
/