سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

مروري بر مناجات شعبانيه

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت نيمه شعبان

به مناسبت نيمه شعبان


☘️☘️☘مروري بر مناجات شعبانيه
1
/