سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

مقام ولایت

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت عید غدیر سال -۱۴۰۱

مقام ولایت

1
/