مقام ولایت

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت عید غدیر سال -۱۴۰۱

مقام ولایت

1
/