سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

حضرت ابراهیم از فطرت تا امامت

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
گاهی به سیر حضرت ابراهیم علیه السلام از یک انسان فطری به مقام امامت-عید قربان ۱۴۰۳

حضرت ابراهیم از فطرت تا امامت

1
/