پس از رفع مشکلات فنی، سایت اکسیر مجددا در دسترس قرار گرفت. از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاس گزاریم.

اسلام، عناوین یا حقایق

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
جلسات اول، دوم، و سوم این موضوع در ایام فاطمیه همین سال ارائه شده بودند

اسلام، عناوین یا حقایق

ادامه سخنرانی ارائه شده در ایام فاطمیه
1
/