سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

☘️☘️☘️ سعادت انسان در توجه به واقعيات است

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت ميلاد پيامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع)

به مناسبت ميلاد پيامبر(ص)


☘️☘️☘️موضوع صحبت : "سعادت انسان در توجه به واقعيات است."
1
/