پس از رفع مشکلات فنی، سایت اکسیر مجددا در دسترس قرار گرفت. از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاس گزاریم.

سوم شعبان

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت سوم شعبان ۱۳۹۹

به مناسبت سوم شعبان ۱۳۹۹

شرح مناجات شعبانیه
1
/