سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

مروری بر سوره مومنون

به مناسبت ایام فاطمیه سال ۱۴۰۰

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

1
/