سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

مروری بر سوره مومنون

به مناسبت ایام فاطمیه سال ۱۴۰۰

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

1
/