سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

رمز بندگی در کلام فاطمی

به مناسبت ایام فاطمیه سال ۱۴۰۲

جلسه اول

ویدیو: یوتیوب

دریافت اسلاید

جلسه دوم

ویدیو: یوتیوب

دریافت اسلاید

جلسه سوم

ویدیو: یوتیوب

دریافت اسلاید

جلسه چهارم

ویدیو: یوتیوب

دریافت اسلاید

جلسه پنجم

1
/