سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن

به مناسبت ایام محرم سال ۱۳۹۹

جلسه ۱

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۲

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۳

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۴

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۵

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۶

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۷

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۸

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۹ (شب تاسوعا)

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ۱۰ (شب عاشورا)

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه ظهر عاشورا
(عنوان سخنرانی: نگاهی کوتاه به آثار حب دنیا)

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه پرسش و پاسخ

1
/