سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

اثر شناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآن

به مناسبت ایام محرم سال ۱۴۰۲
جلسه سوم به مناسبت روز عید غدیر ۱۴۰۲ ارایه شده است

جلسه چهارم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه پنجم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه ششم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه هفتم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه هشتم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه نهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه دهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه یازدهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه دوازدهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه سیزدهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه چهاردهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

توصیف انسانهای زمانه در کلام طیبه علوی

جلسه پانزدهم- شب شهادت امام سجاد

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب


جلسات 15-19 به مناسبت ایام پایانی ماه صفر ۱۴۰۲ ارایه شده است
1
/