سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

اثر شناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآن

به مناسبت ایام محرم سال ۱۴۰۲
سه جلسه اول موضوع در مناسبت های قبلی ارائه شده است.

لینک جلسه سوم به مناسبت روز عید غدیر ۱۴۰۲ ارایه شده بود

جلسه چهارم

دریافت اسلاید

جلسه پنجم

دریافت اسلاید

جلسه ششم

دریافت اسلاید

جلسه هفتم

دریافت اسلاید

جلسه هشتم

دریافت اسلاید

جلسه نهم

دریافت اسلاید

جلسه دهم

دریافت اسلاید

جلسه یازدهم

دریافت اسلاید

جلسه دوازدهم

دریافت اسلاید

جلسه سیزدهم

دریافت اسلاید

جلسه چهاردهم

دریافت اسلاید

توصیف انسانهای زمانه در کلام طیبه علوی

جلسه پانزدهم- شب شهادت امام سجاد

دریافت اسلاید
1
/