سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

با موضوع قلب بيماري ها و معالجه آن

به مناسبت ایام آخر ماه صفر سال ۱۳۹۷

جلسه اول

بیان اهمیت تهذیب اخلاق و بیانات پیشوایان دین درباره حسن خلق و سوء خلق

جلسه دوم

تعریف حسن خلق و بیان صفات رسول خدا

جلسه سوم

پاسخ به این سوال که "آیا تربیت امکان پذیر است؟"

جلسه چهارم

جلسه پنجم

هدف نهایی اخلاق، کندن حب دنیا از قلب و جایگزینی حب الله

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

1
/