پس از رفع مشکلات فنی، سایت اکسیر مجددا در دسترس قرار گرفت. از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاس گزاریم.

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

دو موضوع ارائه شده:

کلماتی از امیرالمومنین در توصیف پیامبر اکرم

سیری در قرآن کریم

به مناسبت سه روز پایانی صفر سال ۱۴۰۰

کلماتی از امیرالمومنین در توصیف پیامبر اکرم

سیری در قرآن کریم- جلسه اول

سیری در قرآن کریم- جلسه دوم

سیری در قرآن کریم- جلسه سوم

1
/