پس از رفع مشکلات فنی، سایت اکسیر مجددا در دسترس قرار گرفت. از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاس گزاریم.

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

ادامه موضوع ارائه شده در اربعین
گفتاری پیرامون اهمیت عقل و جهل

به مناسبت سه روز پایانی صفر سال ۱۴۰۱

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

1
/