سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

اثر شناسی کلمات طیب و خبیث پیرامون وصایای پیامبر (ص)

به مناسبت ایام پایانی صفر سال ۱۴۰۲
پانزده جلسه اول موضوع در مناسبت های قبلی ارائه شده است.

لینک جلسات قبل در ایام محرم

جلسه شانزدهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه هفدهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه هجدهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب

جلسه نوزدهم

دریافت اسلاید
ویدیو: یوتیوب
1
/