سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

شرح مفهوم تقوا با توجه به روایاتی از امام صادق (ع)

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت شب شهادت امام جعفر صادق(ع)

شرح مفهوم تقوا با توجه به روایاتی از امام صادق (ع)

1
/