سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

مروري بر زيارت جامعه كبيره

رمضان ۱۳۹٨

جلسه اول

تعريف انسان
انسان محصول کارخانه علم و عمل است و محصول نهایی و میوه درخت علم و عمل، ادراک است و در نتیجه محصول زندگی انسان، ادراک است.

جلسه دوم

بیان شواهدی از روایات و ادعیه بر این که محصول تمامی اعتقادات و اعمال انسان، ادراک است.

جلسه سوم

تعریف انسان کامل
انسان کامل صاحب تمامی اسماء خداست.

جلسه چهارم

راه رسیدن به مقام انسان کامل، محبت است.

جلسه پنجم

ولایت الهی محصول تقوای استمراری است.

جلسه ششم

سبقت گرفتن در وادی علم و عمل، انسان را برای دریافت جذبه الهی آماده می کند..

جلسه هفتم

اولین قدم سیر انسان، فنای در افعال الهی است.

جلسه هشتم

بیان خصوصیات بندگان مخلص.

جلسه نهم

فنا، موهبتی دیگر در حق بندگان مخلَص.
طاعت،راه رسیدن به فنا.

جلسه دهم

فنای در ذات و رسیدن به حق تعالی، پایان سیر.

جلسه یازدهم

ورود به زیارت جامعه و شرح معنای الائمة الراشدون المهدیون.

جلسه دوازدهم

شرح معنای عصمت، کرامت، قرب، تقوی و صدق.

جلسه سیزدهم

شرح معنای اطاعت از حق تعالی و آثار اطاعت، قیام کامل به اجرای اوامر الهی و عمل به اراده حق تعالی ، دست یافتن به کرامت الهی و شرح و بیان این حقیقت که خداوند به چه دلیل اهل بیت عصمت و طهارت را برگزید.

جلسه چهاردهم

بیان این حقیقت که اهل بیت صاحبان غیب و اسرار الهي اند. شرح معنای عزت و این که عزت در دست خداست و مومن همواره عزیز است.

جلسه پانزدهم

اهل بیت صاحبان قرآن اند و توسط نوری از جانب خدا برگزیده شده اند و توسط روح از ناحیه او تقویت گردیده اند. در این فراز از زیارت جامعه معنای برهان، نور و روح شرح داده می شود.

جلسه شانزدهم

اهل بیت عصمت و طهارت "خلیفه خدا و حجت خدا بر خلق، حافظان سر الهی و خزانه علم حق تعالی هستند".
در ادامه به بیان صفات انصار الله و شرح معنای حكمت پرداخته خواهد شد.

جلسه هفدهم

اهل بیت تشریح کننده "وحي الهی و ارکان توحید و شاهدان اعمالند".
شرح این معنا که شهادت بر اعمال، یک مقام است.

جلسه هجدهم

اهل بیت پرچم های هدایت بشرند و خداوند آنان را از "لغزشها، فتنه ها و آلودگی ها"حفظ کرده است.
در ادامه گفته خواهد شد كه همگان به آزمایشهای گوناگون مبتلایند و راه نجات از لغزش در آزمونهای زندگی، "معرفت حق تعالی و تمسک به قرآن" است.

جلسه نوزدهم

آثار عظیم شمردن حق تعالی.
و در ادامه به بحث ذکر و بیان حقیقت آن پرداخته خواهد شد.

جلسه بیستم

نمونه ای از اذکار اهل بیت عصمت و طهارت.
در ادامه توضيح و شرح معنای عهدی که خدا با انسان بسته است.

جلسه بیست و یکم

ادامه سخن درباره میثاقی که خدا با انسان بسته.
بیان نحوه زندگی جاهل به مقام پروردگار.
آثار طاعت حق تعالی
در انتها بیانی از آیت الله امجد درباره تفکر

جلسه بیست و دوم

شرح معنای نصیحت و شرایط تاثیر گذاری نصیحت.
شرح معنای حکمت و موعظه و شرایط تاثیر موعظه.
بیان نمونه ای از مواعظ اهل بیت عصمت و طهارت.
بیانی از آیت الله امجد درباره حکمت .

جلسه بیست و سوم

کسب رضای حق تعالی
اصلاح تنها توسط کسانی انجام میشود که از خویشتن و هوای نفس خود گدشته باشند و قصدی جز رضایت حق تعالی نداشته باشند.

جلسه بیست و چهارم

توجه به مالکیت حق تعالی، صبر بر مصیبات را برای انسان آسان می کند.
بیانی از ایت الله امجد در پرداختن به خویشتن و اعراض از دنیا.

جلسه بیست و پنجم

توصیف نماز و بیان اهمیت آن
بیانی از آیت الله امجد درباره نماز.

جلسه بیست و ششم

شرح معنای زکات و بیان آثار آن
سخنی از آیت الله امجد درباره قرآن.

جلسه بیست و هفتم

امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت این دواصل.

شب قدر

موضوع سخنراني در شب قدر: "تفكر"
صحبت شده در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان ١٣٩٨( به همراه روضه خواني و احيا توسط ايشان)

شب قدر

موضوع سخنراني در شب قدر: "بیان ارزش تفکر و ماهیت تفکر"
صحبت شده در شب بیست و یکم ماه مبارك رمضان ١٣٩٨( به همراه روضه خواني و احيا توسط ايشان)

شب قدر

موضوع سخنراني در شب قدر: "کیفیت تغییر حال در اثر تفکر"
صحبت شده در شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان ١٣٩٨( به همراه روضه خواني و احيا توسط ايشان)
1
/