سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

گفتاری کوتاه پیرامون قضا و قدر

رمضان ۱۴۰۱

گفتاری کوتاه پیرامون قضا و قدر- جلسه اول

دریافت اسلاید

گفتاری کوتاه پیرامون قضا و قدر- جلسه دوم

دریافت اسلاید

گفتاری کوتاه پیرامون قضا و قدر- جلسه سوم

دریافت اسلاید
1
/