پس از رفع مشکلات فنی، سایت اکسیر مجددا در دسترس قرار گرفت. از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاس گزاریم.

شرح تفسیر البیان

سوره بقره

توسط استاد محمد حسین رحیمی

جلسه ۱

(موجود نمی باشد)

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

جلسه ۵

جلسه ۶

جلسه ۷

جلسه ۸

جلسه ۹

جلسه ۱۰

جلسه ۱۱

جلسه ۱۲

جلسه ۱۳

جلسه ۱۴

جلسه ۱۵

جلسه ۱۶

جلسه ۱۷

جلسه ۱۸

جلسه ۱۹

جلسه ۲۰

جلسه ۲۱

تفسير آیه ی إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

جلسه ۲۲

(موجود نمی باشد)

جلسه ۲۳

تفسير آیه ی إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

جلسه ۲۴

تفسير آیه ی إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

جلسه ۲۵

تفسير آیه ی إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

جلسه ۲۶

جلسه ۲۷

جلسه ۲۸

جلسه ۲۹

جلسه ۳۰

جلسه ۳۱

تفسير آية الكرسي

جلسه ۳۲

تفسير آية الكرسي

جلسه ۳۳

جلسه ۳۴

جلسه ۳۵

جلسه ۳۶

جلسه ۳۷

جلسه ۳۸

جلسه ۳۹

جلسه ۴۰

جلسه ۴۱

جلسه ۴۲

1
/