پس از رفع مشکلات فنی، سایت اکسیر مجددا در دسترس قرار گرفت. از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاس گزاریم.

شرح تفسیر البیان

سوره مائده

توسط استاد محمد حسین رحیمی

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

جلسه ۵

مبحث ولایت، ولایت شیطان

جلسه ۶

خصوصیات ولی خدا

جلسه ۷

مراحل سیر انسانی، حب و مسیر ولایت

جلسه ۸

راه محبت انسان را به دارالسلام می رساند.

جلسه ۹

مبحث ذکر و دوام آن

جلسه ۱۰

خصوصیات کسانی که دوام ذکر دارند (دائم الذکر)

جلسه ۱۱

معنی ولایت

جلسه ۱۲

راه سعادت معرفت نفس است (مقدمه)

جلسه ۱۳

راه سعادت معرفت نفس است

جلسه ۱۴ بخش اول

راه سعادت معرفت نفس است

جلسه ۱۴ بخش دوم

راه سعادت معرفت نفس است

جلسه ۱۵

1
/