مشاهده نسخه قبلی پایگاه اکسیر

شرح تفسیر المیزان

سوره حمد

توسط استاد محمد حسین رحیمی
دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه
دریافت تمامی جلسات در یک فایل (54.2 MB)

جلسه ۱

مقدمه: مسلک تفسیری المیزان - شیوه های تفسیر- روح معنا

جلسه ۲

بسم الله - غرض سوره - حمد - مالکیت حق تعالی

جلسه ۳

بحث فلسفی - ایاک نعبد و ایاک نستعین

جلسه ۴

بحث صراط مستقیم - خصوصیات صراط

جلسه ۵

بحث هدایت - حب و شکر
1
/