سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

شرح تفسیر المیزان

سوره البقره (جلد اول المیزان)

توسط استاد محمد حسین رحیمی
برای مشاهده جلد دوم کلیک کنید.

دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

جلسه ۱

(موجود نمی باشد)

جلسه ۲

حالات منافقان - بیان دو تمثیل - بحث اعجاز

جلسه ۳

بحث اعجاز: تحدی همه جانبه- تحدی به علم

جلسه ۴

تحدی به رسول خدا- تحدی به غیب- تحدی به عدم اختلاف

جلسه ۵

تحدی به بلاغت- اشکال نسخ-تفسیر آیه به آیه

جلسه ۶

بحث معجزه:معنای معجزه-تصدیق قانون علیت-اثبات خرق عادت
(فقط ۱۵ دقیقه از این صوت موجود است)

جلسه ۷

ارتباط اسباب با حق تعالی
(فقط ۶ دقیقه از این صوت موجود است)

جلسه ۸

تاثیر نفوس انبیا در خوارق-سحر و کرامت و معجزه

جلسه ۹

چگونگی صحت دلالت معجزه بر صدق رسالت

جلسه ۱۰

هدایت و اضلال و سعادت و شقاوت-زندگیهای سه گانه انسان

جلسه ۱۱

کیفیت تاثیر حق تعالی در اعمال عباد-مالک مطلق تصرف مطلق دارد-جزاء، نشانه اختیار-قضا متعلق به افعال عباد نیست

جلسه ۱۲

بحث روایی جبر و تفویض: روایت امیر المومنین

جلسه ۱۳

بحث روایی جبر و تفویض: روایت امام رضا-اشتباه شدن حقیقت و اعتبار- تمثیلی در جبر و اختیار-افعال دارای دو جهتند

جلسه ۱۴

بحث روایی جبر و تفویض: معاصی عدمیند-جمع بندی روایات-صوت صفحات115-107 موجود نیست

جلسه ۱۵

حقیقت خلافت ارضی- حقیقت سوال ملائکه-اسماء الهی غیب آسمانها و زمین

جلسه ۱۶

روایات تعلیم اسماء

جلسه ۱۷

اخبار طینت-داستان سجده ملائکه و سرپیچی ابلیس-حقیقت سجده-

جلسه ۱۸

بهشت آدم-شرح داستان و حقایق آن-معنای میثاق

جلسه ۱۹

شجره منهیه-ارشادی بودن نهی-وسوسه شیطان

جلسه ۲۰

هبوط-حقایقی که به زبان تمثیل بیان شدهاند-تلقی کلمات-ثمره هبوط-جنت آدم-خطیئه آدم-مقصود از ظلم-کلمه جامع شرایع-اتمام داستان خلقت آدم-روایات

جلسه ۲۱

جلسه ۲۲

یاری حق تعالی- حق تعالی سببی که گسسته نمیشود-صبر و صلوة-بحث شفاعت آرا و عقاید انسانها در مساله شفاعت-تکذیب این آرا توسط قرآن کریم

جلسه ۲۳

اثبات اصل شفاعت-نفی کمالات از غیر خدا-شفاعت چیست

جلسه ۲۴

جلسه ۲۵

فیمن تجری الشفاعة-صفات مانع شفاعت-معنای ارتضاء
من تقع منه الشفاعة-شفیعان دنیا-شفیعان قیامت-شفاعت به چه چیز تعلق میگیرد- شفاعت چه زمانی نافع است-روایات شفاعت: شفاعت پیامبر-مقام محمود-فاتح باب شفاعت

جلسه ۲۶

مقام محمود رحمت مطلقه-اعطای مطلق به گروهی از اهل بهشت- شفاعت اهل بیت

جلسه ۲۷

پشیمانی از گناه، ملاک ایمان-چه کسی ظالم است

جلسه ۲۸

بحث فلسفی در شفاعت: سعدا و اشقیای کامل و متوسطین

جلسه ۲۹

بحث اجتماعی در شفاعت: قانون-مجازات-شفاعت اسلام-قانون اجتماعی اسلام قانونی جامع-علت سقوط و انحطاط در جهان اسلام

جلسه ۳۰

داستانهای بنی اسرائیل: توبه عجیب-سایه افکندن ابر-معنای «ظلمونا»-عنوان کسی را نجات نمیدهد-رفع طور-گاو بنی اسرائیل-فقدان روح طاعت و استقرار ملکه استکبار-قساوت-شعور تکوینی سنگها

جلسه ۳۱

بحث فلسفی: امکان زنده شدن بعد از مرگ: حرکت جوهری-خروج از قوه به فعل و بازگشت به قوه-حرکت ماده-صراط انسانیت- تجرد عقلی

جلسه ۳۲

ادامه بحث فلسفی-معنای قسر- تناسخ-بحث تحلیلی درباره بنی اسرائیل-قوم حس گرا-حس گرایی بلای عصر جدید-سوق فطری انسان به سوی زندگی اجتماعی

جلسه ۳۳

خصوصیات یهود: کتمان حقایق-نفاق-توغل در ماده-احاطه خطیئه-ملاک سعادت

جلسه ۳۴

توصیهها به بنی اسرائیل-بغی و حسد سبب کفر یهود-داستان هجرت یهود به سمت مدینه

جلسه ۳۵

معنای قسم¬های خداوند-معنای حق-یهود گمان میکردند اهل نجاتند-عمل انسان حاکی از ما فی الضمیر اوست

جلسه ۳۶

خصوصیات یهود: حرص بر دنیا-آرزوی عمر طولانی-دشمنی با جبرئیل-قلب رسول الله ظرف وحی-شرح معنای «تنام عینای و قلبی یقظان»

جلسه ۳۷

بحث سحر: متداول بودن سحر در بین یهود-سحر کفر بالله است-هاروت و ماروت-سحر جزءقدر است-سحر شوم ترین منبع فساد-سحر کفر عملی است

جلسه ۳۸

(موجود نمی باشد)

جلسه ۳۹

بحث فلسفی در خرق عادت: خوارقی که به اسباب طبیعی بر میگردد- خوارقی که به اسباب طبیعی بر نمیگردد-استناد خوارق به قوه اراده-ملاک تاثیر علم جازم است-قاعده ای مهم-تفاوت اراده اصحاب ریاضات با اراده انبیاء-معجزه کرامت و سحر-غلبه اراده بر اراده

جلسه ۴۰

بحث علمی پیرامون اقسام علوم غریبه

جلسه ۴۱

«الذین آمنوا» تعبیر مختص امت اسلامی-نسخ: معنای نسخ-معنای آیه بودن اشیاء-اشکالات یهود و پاسخ آن

جلسه ۴۲

نتیجه بحث نسخ

جلسه ۴۳

روایتی درباره نسخ-اسلام وجه لله-مشرق و مغرب ملک خداست-قبله-قاعده¬ی مهم تفسیری-دو برهان در نفی اتخاذ ولد

جلسه ۴۴

بدیع السموات والارض-معنای ماء-حق تلاوت

جلسه ۴۵

بحث امامت: داستان جناب ابراهیم-اعطای امامت پس از ابتلائات-معنای ابتلاء و کلمات- معنای تام شدن کلمات-ضمیر در اتمهن-امام و تفاوت او با رسول و نبی-بیان حقیقت معنای امامت-امام، هادی و ولی باطنی

جلسه ۴۶

شأن امام ایصال مطلوب-ملاک موهبت امامت-خصوصیات امام: امام مهیمن بر سبیل سعادت و شقاوت-امام باید معصوم باشد

جلسه ۴۷

ملاک لا ینال عهدی الظالمین-جمع بندی خصوصیات امام-آیا همه انبیا امامندامامت فرزندان ابراهیم

جلسه ۴۸

جلسه ۴۹

(موجود نمی باشد)

جلسه ۵۰

جلسه ۵۱

جلسه ۵۲

جلسه ۵۳

جلسه ۵۴

اثار فردي و اجتماعي توبه

جلسه ۵۵

جلسه ۵۶

جلسه ۵۷

امتحان و ازمايش الهي

جلسه ۵۸

مسالك اخلاقي، راه اصلاح نفس، تكرار عمل صالح

جلسه ۵۹

جلسه ۶۰

جلسه ۶۱

بحث فلسفی نفس مجرد از ماده است یا نه؟ - علم اخلاق و مسالک اخلاقی

جلسه ۶۲

جلسه ۶۳

نظریه سوسیالیسم- کلام الجامع حول الاجتماع و سوات قوانینها

جلسه ۶۴

جلسه ۶۵

جلسه ۶۶

جلسه ۶۷

جلسه ۶۸

جلسه ۶۹

جلسه ۷۰

جلسه ۷۱

جلسه ۷۲

جلسه ۷۳

جلسه ۷۴

جلسه ۷۵

جلسه ۷۶

جلسه ۷۷

جلسه ۷۸

1
/