سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

شرح تفسیر المیزان

سوره الفرقان

توسط استاد محمد حسین رحیمی
دریافت تمامی جلسات در یک فایل (87.5 MB)

جلسه اول

آیات ۱-۶
قران جدا کننده حق از باطل است ,اثبات ملك مطلق وانحصار خلقت، تقدير و تدبير براى خداوند , مشخصات آلهه, افترائات كفار عرب

جلسه دوم

آیات ۶-۱۱
سعادت طلبی فطری انسان، نزول قرآن وصفات غفور و رحیم خداوند - طعنه كفار به پيامبر - جواب خداى تعالى به احتجاج و انكار كفار

جلسه سوم

آیات ۱۲-۱۹
انكار قيامت مبداء و منشاء تكذيب رسول الله ، حالات کافران در دوزخ و حالات متّقین در جنّت

جلسه چهارم

آیات ۲۰-۲۹
رسولان مايه امتحان مردم، بحث روائی، احتجاج ديگر كفار در رد رسالت رسول الله و جواب خداوند، وضعیت کافران و متّقین در قیامت

جلسه پنجم

آیات ۳۰-۴۰
گلايه پيامبرو تسلّی او از سوی خدا، اعتراض کفار به تدریجی بودن قران و جواب خداوند (انزال، تنزیل، ترتیل)، ياداورى هلاك ساختن اقوام كافر پيشين

جلسه ششم

آیات ۴۱-۵۵
استهزاء قران و پیامبر توسط کفارو دلائل آن ، توصیف افعال خداوند

جلسه هفتم

آیات ۵۶-۶۷
تبشير و انذارتنها وظیفه پیامبر، هدایت معلق به مشیت شخص، صفات خدای وکیل، استكبار مشركين از سجده ، بیان استغنای خداوند، امکان جبران، صفات عباد رحمان

جلسه هشتم

آیات ۶۷-۷۷
دنباله صفات عباد رحمان، تبدیل سیئات به حسنات بوسیله توبه، پاداش عباد رحمان، ارج ننهادن پروردگار به کفار
1
/