سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

شرح تفسیر المیزان

سوره النمل

توسط استاد محمد حسین رحیمی
دریافت تمامی جلسات در یک فایل (82.8 MB)

جلسه ۱

آیات ۱-۱۰
اشاره به آيات این سوره، اين كتاب مبين براى مؤمنين بسيار هدايت كننده و بشارت دهنده است. تكذيب معاد باعث تحیّرانسان وحبط اعمالش میشود. داستان حضرت موسی

جلسه ۲

آیات ۱۵-۱۹
داستان حضرت سلیمان، منطق الطیر،عبور سليمان و لشكر او بر فراز وادى مورچه گان

جلسه ۳

آیات ۲۰-۴۰
غیبت هدهد، حكايت ملكه سبا و قوم او از زبان هدهد، نامه سلیمان به ملکه سباء و جواب او، احضار تخت ملکه

جلسه ۴

آیات ۴۰-۴۳
احضار تخت ملکه سباء به وسيله كسى كه علمی از کتاب را داشت (آصف بن برخيا)

جلسه ۵

آیات ۴۴-۵۳
ادامه داستان حضرت سلیمان، داستان قوم ثمود و حضرت صالح، مقصود از تطيّرو طائر، هم قسم شدن مفسدان براى قتل صالح عليه السّلام واهل او، و مكر خدا و هلاك ساختن آنان

جلسه ۶

آیات ۵۴-۶۲
حكايت اجمالى داستان دعوت لوط عليه السّلام و تكذيب قوم او و هلاكتشان، استجابت دعاى مضطر(امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء)

جلسه ۷

آیات ۶۲-۷۵
ارتباط اضطرار با خلیفه خدا بودن، نفى الوهيت آلهه مشركين از طريق نفى ربوبيت آنها و انحصار ربوبيت در خداى سبحان

جلسه ۸

آیات ۷۶-۸۱
ادامه گفتگو با کافران در مورد معاد، استبعاد معاد توسط کافران، آگاهی خدا از دل ها

جلسه ۹

آیات ۸۲-۹۳
مقصود از قول، حوادث استانه قیامت (اشراط بعثت)، حشر فوجى از هر امت، نفخ صور، تخريب و ويرانى عالم را صنع متقن خواندن و حرکت جوهری
1
/