سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

تفسیر موضوعی از منظر المیزان

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی