سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

میلاد امام رضا

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت میلاد امام رضا (ع) ۱۴۰۲

اثرشناسی کلمات طیب و خبیث

مقدمه ای بر بحث اثرشناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآنی
ویدیو: یوتیوب


جلسه دوم به مناسبت روز عرفه
1
/