سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

اثر شناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآن

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
جلسه دوم

جلسه اول به مناسبت میلاد امام رضا (ع) ۱۴۰۲ ارایه شده است

اثر شناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآن

جلسه دوم
ویدیو: یوتیوب


جلسه سوم به مناسبت عید غدیر ۱۴۰۲ ارایه شده است
1
/