سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

اثرشناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآنی

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
امر به معروف و نهی از منکر

جلسه دوم به مناسبت روز عرفه ۱۴۰۲ ارایه شده است

اثرشناسی کلمات طیب و خبیث

جلسه سوم
امر به معروف و نهی از منکر
ویدیو: یوتیوب


جلسه سوم تا پانزدهم به مناسبت روز ایام محرم ۱۴۰۲ ارایه شده است
1
/