اطلاعیه: اگر با پایگاه اکسیر تماس گرفته و تا کنون پاسخی دریافت نکردید، اینجا کلیک کنید.

شرح ادعیه

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی