نسخه شنیداری تفسیر المیزان (گویا) به کتابخانه پایگاه اکسیر اضافه گردید!
با عنایت حضرت حق، بر آن شدیم که با گردآوری و نشر آثار و منابع اصیل علوم و معارف اسلامی قدمی هر چند ناچیز در جهت معرفی حقیقت و باطن مکتب انسان پرور اسلام برداریم. این مهم را با نشر برخی از آثار مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی از جمله "هفت رساله" ایشان در باب توحید و حقیقت انسان که توسط استاد محمد حسین رحیمی با کلامی شیوا به شرح در آمده اند، آغاز کردیم. به مرور زمان بر این مجموعه، آثار دیگری نیز افزوده خواهد شد.
در حال حاضر سخنرانی های استاد رحیمی در دو بخش اصلی در سایت اکسیر خدمتتان ارائه می گردد:
  • بخش شرح آثار: متشکل از شرح مجموعه ایی از آثار علامه طباطبایی
  • بخش مناسبت ها: دیگر سخنرانی های استاد که در مناسبت های مختلف برگزار می شوند.

به عزیزانی که برای اولین بار به سایت اکسیر مراجعه می کنند پیشنهاد می شود که برای آشنایی با نمونه ای از مباحث ارائه شده، به مبحث رابطه علم و عمل گوش فرادهند.