سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

مروری بر صحیفه سجادیه - سال ۱۳۹۸

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

جلسه ۱

مقدمه ای بر بحث دعا در فرهنگ اسلامی

جلسه ۲

شرح دعای اول صحیفه
بخش اول

جلسه ۳

معنای رزق در کلام نور
دعای اول، بخش دوم

جلسه ۴

دعای اول، بخش سوم

جلسه ۵

دعای اول، بخش چهارم

جلسه ۶

دعای اول، بخش پنجم (پایانی)

جلسه ۷

دعای دوم
بخش اول، مقدمه

جلسه ۸

دعای دوم، بخش دوم

جلسه ۹

دعای دوم، بخش سوم (پایانی)

جلسه ۱۰

دعای هفتم

جلسه ۱۱

دعای هشتم، بخش اول
غضب، حرص

جلسه ۱۲

دعای هشتم، بخش دوم
قناعت، صبر
(این مبحث در حال تکمیل شدن است. إن شاء الله ادامه ی جلسات به تدریج ارائه می گردد.)
1
/