سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

مروری بر صحیفه سجادیه - سال ۱۳۹۸
پخش جلسه ۱ دانلود
مقدمه ای بر بحث دعا در فرهنگ اسلامی


پخش جلسه ۲ دانلود
شرح دعای اول صحیفه
بخش اول


پخش جلسه ۳ دانلود
معنای رزق در کلام نور
دعای اول، بخش دوم


پخش جلسه ۴ دانلود
دعای اول، بخش سوم


پخش جلسه ۵ دانلود
دعای اول، بخش چهارم


پخش جلسه ۶ دانلود
دعای اول، بخش پنجم (پایانی)


پخش جلسه ۷ دانلود
دعای دوم
بخش اول، مقدمه


پخش جلسه ۸ دانلود
دعای دوم، بخش دوم


پخش جلسه ۹ دانلود
دعای دوم، بخش سوم (پایانی)


پخش جلسه ۱۰ دانلود
دعای هفتم


پخش جلسه ۱۱ دانلود
دعای هشتم، بخش اول
غضب، حرص


پخش جلسه ۱۲ دانلود
دعای هشتم، بخش دوم
قناعت، صبر


(این مبحث در حال تکمیل شدن است. إن شاء الله ادامه ی جلسات به تدریج ارائه می گردد.)