بسم الله الرحمن الرحیم
۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

تفسیر المیزان گویا (فارسی)، جلد 1

طلیعه فهرست مقدمه سوره 1, آیات 1 - 5 سوره 1, آیات 6 - 7 سوره 2, آیات 1 - 5 سوره 2, آیات 6 - 7 سوره 2, آیات 8 - 20 سوره 2, آیات 21 - 25 سوره 2, آیات 26 - 27 سوره 2, آیات 28 - 29 سوره 2, آیات 30 - 33 سوره 2, آیه 34 سوره 2, آیات 35 - 39 سوره 2, آیات 40 - 44 سوره 2, آیات 45 - 46 سوره 2, آیات 47 - 48 سوره 2, آیات 49 - 61 سوره 2, آیه 62 سوره 2, آیات 63 - 74 سوره 2, آیات 75 - 82 سوره 2, آیات 83 - 88 سوره 2, آیات 89 - 93 سوره 2, آیات 94 - 99 سوره 2, آیات 100 - 101 سوره 2, آیات 102 - 103 سوره 2, آیات 104 - 105 سوره 2, آیات 106 - 107 سوره 2, آیات 108 - 115 سوره 2, آیات 116 - 117 سوره 2, آیات 118 - 119 سوره 2, آیات 120 - 123 سوره 2, آیه 124 سوره 2, آیات 125 - 129 سوره 2, آیات 130 - 134 سوره 2, آیات 135 - 141 سوره 2, آیات 142 - 151 سوره 2, آیه 152 سوره 2, آیات 153 - 157 سوره 2, آیه 158 سوره 2, آیات 159 - 162 سوره 2, آیات 163 - 167 سوره 2, آیات 168 - 171 سوره 2, آیات 172 - 176 سوره 2, آیه 177 سوره 2, آیات 178 - 179 سوره 2, آیات 180 - 182