بسم الله الرحمن الرحیم
۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

تفسیر المیزان گویا (فارسی)، جلد 2

طلیعه فهرست سوره 2, آیات 183 - 185 سوره 2, آیه 186 سوره 2, آیه 187 سوره 2, آیه 188 سوره 2, آیه 189 سوره 2, آیات 190 - 195 سوره 2, آیات 196 - 203 سوره 2, آیات 204 - 207 سوره 2, آیات 208 - 210 سوره 2, آیات 211 - 212 سوره 2, آیه 213 سوره 2, آیه 214 سوره 2, آیه 215 سوره 2, آیات 216 - 218 سوره 2, آیات 219 - 220 سوره 2, آیه 221 سوره 2, آیات 222 - 223 سوره 2, آیات 224 - 227 سوره 2, آیات 228 - 242 سوره 2, آیه 243 سوره 2, آیات 244 - 252 سوره 2, آیات 253 - 254 سوره 2, آیه 255 سوره 2, آیات 256 - 257 سوره 2, آیات 258 - 260 سوره 2, آیات 261 - 274 سوره 2, آیات 275 - 281 سوره 2, آیات 282 - 283 سوره 2, آیه 284 سوره 2, آیات 285 - 286