بسم الله الرحمن الرحیم
۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

تفسیر المیزان گویا (فارسی)، جلد 4

طلیعه فهرست سوره 3, آیات 121 - 129 سوره 3, آیات 130 - 138 سوره 3, آیات 139 - 148 سوره 3, آیات 149 - 155 سوره 3, آیات 156 - 164 سوره 3, آیات 165 - 171 سوره 3, آیات 172 - 175 سوره 3, آیات 176 - 180 سوره 3, آیات 181 - 189 سوره 3, آیات 190 - 199 سوره 3, آیه 200 سوره 4, آیه 1 سوره 4, آیات 2 - 6 سوره 4, آیات 7 - 10 سوره 4, آیات 11 - 14 سوره 4, آیات 15 - 16 سوره 4, آیات 17 - 18 سوره 4, آیات 19 - 22 سوره 4, آیات 23 - 28 سوره 4, آیات 29 - 30 سوره 4, آیه 31 سوره 4, آیات 32 - 35 سوره 4, آیات 36 - 42 سوره 4, آیه 43 سوره 4, آیات 44 - 58 سوره 4, آیات 59 - 70 سوره 4, آیات 71 - 76